Top Služby

1 - 4 ročník, 3 ročné odbory s výučným listom, 3 stupne vzdelávania, 4 ročné študijné odbory, 5 ročné študijné odbory, akadémia umení, aktivity zamerané na osobnostný rozvoj detí, aktuality o škole, anglické jasličky, anglický jazyk hravou formou, autotronik, autoškola, autoškola Trnava, autoškoly Košice, babysitterky, bezbariérová základná škola s integráciou telesne postihnutých detí, bilingválne anglicko - slovenské prostredie, centrum celoživotného vzdelávania, centrum špeciálno - pedagogického poradenstva, chutná kuchyňa, cirkevná materská škola, cirkevná základná škola, cirkevná škola, cirkevné gymnázium, cukrár, cvičenie a jazdenie na koníkoch, denný jazdecký tábor, deti od 1-6 rokov, detské jasle, detský domov, diagnostická činnosť, diagnostický pobyt, dopravná akadémia, dopravná akadémia Žilina, dosiahnuté úspechy, Čarovná ceruzka, edukačná a tvorivá pohybová činnosť, činnosti školy, ekonomická univerzita Bratislava, ekonomika pôdohospodárstva, Elokované pracovisko: ul. Hoštáky 671/12, zástupkyňa- Mgr. Jana Ševčíková, Elokované pracovisko: ul.SNP 407/1, zástupkyňa- Alžbeta Mackovčiaková, Elokované pracovisko: ul.SNP 407/1, zástupkyňa- Alžbeta Mockovčiaková, fakulta aplikovaných jazykov, fakulta ekológie a environmentalistiky, fakulta hospodárskej informatiky, fakulta medzinárodných vzťahov, fakulta podnikového manažmentu, fakulta stredoeurópskych štúdií, fakulta verejnej správy
 

Výsledok:

28 ks nájdených
Telefónne čislo:
043 / 538 14 05
Mobil:
(046) 5441109
Fax:
043 / 538 21 48
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
027 43 Nižná, Hattalova 471
Sídlo:
027 43 Nižná, Hattalova 471

Top Služby:

Telefónne čislo:
053 / 449 91 11, 053 / 451 30 51
Mobil:
0911 345 345, 0903 567 236
Fax:
053 / 429 92 59
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
053 23 Rudňany, Zimné 83
Sídlo:
053 23 Rudňany, Zimné 83

Top Služby:

Telefónne čislo:
033 / 551 10 28
Mobil:
0904 216 908
Fax:
033 / 551 10 28
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 08 Trnava, Čajkovského 50
Sídlo:
917 08 Trnava, Čajkovského 50

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 / 459 430 62
Mobil:
0917 950 353
Poštová adresa:
900 28 Ivanka pri Dunaji, SNP 30
Sídlo:
900 28 Ivanka pri Dunaji, SNP 30

Top Služby: