Top Služby

1 - 4 ročník, 3 ročné odbory s výučným listom, 3 stupne vzdelávania, 4 ročné študijné odbory, 5 ročné študijné odbory, akadémia umení, aktivity zamerané na osobnostný rozvoj detí, aktuality o škole, anglické jasličky, anglický jazyk hravou formou, autotronik, autoškola, autoškola Trnava, autoškoly Košice, babysitterky, bezbariérová základná škola s integráciou telesne postihnutých detí, bilingválne anglicko - slovenské prostredie, centrum celoživotného vzdelávania, centrum špeciálno - pedagogického poradenstva, chutná kuchyňa, cirkevná materská škola, cirkevná základná škola, cirkevná škola, cirkevné gymnázium, cukrár, cvičenie a jazdenie na koníkoch, denný jazdecký tábor, deti od 1-6 rokov, detské jasle, detský domov, diagnostická činnosť, diagnostický pobyt, dopravná akadémia, dopravná akadémia Žilina, dosiahnuté úspechy, Čarovná ceruzka, edukačná a tvorivá pohybová činnosť, činnosti školy, ekonomická univerzita Bratislava, ekonomika pôdohospodárstva, Elokované pracovisko: ul. Hoštáky 671/12, zástupkyňa- Mgr. Jana Ševčíková, Elokované pracovisko: ul.SNP 407/1, zástupkyňa- Alžbeta Mackovčiaková, Elokované pracovisko: ul.SNP 407/1, zástupkyňa- Alžbeta Mockovčiaková, fakulta aplikovaných jazykov, fakulta ekológie a environmentalistiky, fakulta hospodárskej informatiky, fakulta medzinárodných vzťahov, fakulta podnikového manažmentu, fakulta stredoeurópskych štúdií, fakulta verejnej správy
 

Výsledok:

80 ks nájdených
Telefónne čislo:
(043) 4220740
Mobil:
(037) 6517442
Fax:
(043) 4220740, (043) 4220740
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
914 51 Trenčianske Teplice, M. R. Štefánika 24/644
Sídlo:
914 51 Trenčianske Teplice, M. R. Štefánika 24/644

Top Služby:

Telefónne čislo:
(034) 6543149, (034) 6543150
Mobil:
(034) 6584240
Fax:
(036) 6355612, (036) 6355612
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 09 Bratislava, Hontianska 14
Sídlo:
821 09 Bratislava, Hontianska 14

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 6525885
Mobil:
(033) 5512278
Fax:
(032) 6521028, (032) 6521028
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Jánošíkova 1
Sídlo:
010 01 Žilina, Jánošíkova 1

Top Služby: