Top Služby

1 - 4 ročník, 3 ročné odbory s výučným listom, 3 stupne vzdelávania, 4 ročné študijné odbory, 5 ročné študijné odbory, akadémia umení, aktivity zamerané na osobnostný rozvoj detí, aktuality o škole, anglické jasličky, anglický jazyk hravou formou, autotronik, autoškola, autoškola Trnava, autoškoly Košice, babysitterky, bezbariérová základná škola s integráciou telesne postihnutých detí, bilingválne anglicko - slovenské prostredie, centrum celoživotného vzdelávania, centrum špeciálno - pedagogického poradenstva, chutná kuchyňa, cirkevná materská škola, cirkevná základná škola, cirkevná škola, cirkevné gymnázium, cukrár, cvičenie a jazdenie na koníkoch, denný jazdecký tábor, deti od 1-6 rokov, detské jasle, detský domov, diagnostická činnosť, diagnostický pobyt, dopravná akadémia, dopravná akadémia Žilina, dosiahnuté úspechy, Čarovná ceruzka, edukačná a tvorivá pohybová činnosť, činnosti školy, ekonomická univerzita Bratislava, ekonomika pôdohospodárstva, Elokované pracovisko: ul. Hoštáky 671/12, zástupkyňa- Mgr. Jana Ševčíková, Elokované pracovisko: ul.SNP 407/1, zástupkyňa- Alžbeta Mackovčiaková, Elokované pracovisko: ul.SNP 407/1, zástupkyňa- Alžbeta Mockovčiaková, fakulta aplikovaných jazykov, fakulta ekológie a environmentalistiky, fakulta hospodárskej informatiky, fakulta medzinárodných vzťahov, fakulta podnikového manažmentu, fakulta stredoeurópskych štúdií, fakulta verejnej správy
 

Služby

Ročná registrácia v rámci balíku „Balík Profesional“:

Objednávkou Vašej reklamy plne prezentujete Vašu spoločnosť zákazníkom a taktiež potenciálnym obchodným partnerom.

Vzhľad reklamy Vám zabezpečíme s nasledujúcimi údajmi:

 

  •     meno firmy
  •     sídlo
  •     telefón/fax/mobilné číslo
  •     webová stránka (zabezpečíme Vám priame prekliknutie na Vašu stránku)
  •     e-mail (tiež s priamym prekliknutím)
  •     činnosti
  •     prezentácia v kategórií
  •     Logo, slogan

 

 

 

Ďalšie služby, ktoré si môžete za príplatok objednať v balíku „Dolpnkový balík Profesional“:

                                                                                                                                                                              

  • Celoštátne umiestnenie:


                      Toto celoštátne umiestnenie ponúkame firmám, ktoré poskytujú svoje služby na národnej úrovni. Pre nich je obzvlášť dôležité, aby sa v rámci svojej činnosti objavili na prvej stránke vo výsledkoch vyhľadávania medzi spoločnosťami zapojených do rovnakej činnosti.

 

  • Krajské umiestnenie:

 

                       Na rozdiel od celoštátneho umiestnenia je táto forma prezentácie pre spoločnosti, ktoré vykonávajú svoju činnosť na úrovni kraja a snažia sa získať výhodu nad konkurenčnými firmami.

 

Počas trvania zmluvného vzťahu máte nárok na bezplatnú zmenu Vašich údajov, na základe oznámenia o zmene údajov a to buď emailom alebo pomocou kontaktného formulára , kde je potrebné vyplniť každé políčko.