Top Služby

1 - 4 ročník, 3 ročné odbory s výučným listom, 3 stupne vzdelávania, 4 ročné študijné odbory, 5 ročné študijné odbory, akadémia umení, aktivity zamerané na osobnostný rozvoj detí, aktuality o škole, anglické jasličky, anglický jazyk hravou formou, autotronik, autoškola, autoškola Trnava, autoškoly Košice, babysitterky, bezbariérová základná škola s integráciou telesne postihnutých detí, bilingválne anglicko - slovenské prostredie, centrum celoživotného vzdelávania, chutná kuchyňa, cirkevná materská škola, cirkevná základná škola, cirkevná škola, cirkevné gymnázium, cukrár, cvičenie a jazdenie na koníkoch, denný jazdecký tábor, deti od 1-6 rokov, detské jasle, detský domov, diagnostická činnosť, diagnostický pobyt, dopravná akadémia, dopravná akadémia Žilina, dosiahnuté úspechy, Čarovná ceruzka, edukačná a tvorivá pohybová činnosť, činnosti školy, ekonomická univerzita Bratislava, ekonomika pôdohospodárstva, Elokované pracovisko: ul. Hoštáky 671/12, zástupkyňa- Mgr. Jana Ševčíková, Elokované pracovisko: ul.SNP 407/1, zástupkyňa- Alžbeta Mackovčiaková, Elokované pracovisko: ul.SNP 407/1, zástupkyňa- Alžbeta Mockovčiaková, fakulta aplikovaných jazykov, fakulta ekológie a environmentalistiky, fakulta hospodárskej informatiky, fakulta medzinárodných vzťahov, fakulta podnikového manažmentu, fakulta stredoeurópskych štúdií, fakulta verejnej správy, fakulta zdravotníctva
 

Výsledok:

115 ks nájdených
Telefónne čislo:
(02) 49272274
Mobil:
(055) 6783258, (055) 6782163
Fax:
(042) 4442070, (042) 4442070
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Nám.Priatežstva 2172/33,P.O.B.64
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Nám.Priatežstva 2172/33,P.O.B.64

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 49512560
Mobil:
0903 782 782
Fax:
(02) 49512561, (02) 49512561
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 02 Bratislava, Nobelova 34
Sídlo:
831 02 Bratislava, Nobelova 34

Top Služby:

Telefónne čislo:
(046) 5413351
Mobil:
(041) 5411011-48
Fax:
(043) 4223255, (043) 4223255
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 12 Košice 12 - Nad jazerom, Raketová 1/A
Sídlo:
040 12 Košice 12 - Nad jazerom, Raketová 1/A

Top Služby:

Telefónne čislo:
(046) 5420119, (046) 5420127
Mobil:
0903 249 841, 0907 586 264
Fax:
(046) 5427737, (046) 5427737
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
971 01 Prievidza, M. R. Štefánika 9
Sídlo:
971 01 Prievidza, M. R. Štefánika 9

Top Služby:

Telefónne čislo:
(046) 5427302
Mobil:
00421 903 715 673
Fax:
(052) 7888252, (052) 7888252
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
971 01 Prievidza, Sv. Cyrila 47
Sídlo:
971 01 Prievidza, Sv. Cyrila 47

Top Služby:

Telefónne čislo:
(048) 4285555
Mobil:
(031) 7884222, (031) 7884233
Fax:
(033) 5354007, (033) 5354007
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Nový Svet 30
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Nový Svet 30

Top Služby:

Telefónne čislo:
(031) 5594288
Mobil:
(031) 5515846, (031) 5500991
Fax:
(037) 6558231, (037) 6558231
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 05 Gabčíkovo, Hlavná
Sídlo:
930 05 Gabčíkovo, Hlavná

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 5502419
Mobil:
(055) 7894710
Fax:
(042) 4261794, (042) 4261794
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Moyzesova ul.45
Sídlo:
917 01 Trnava, Moyzesova ul.45

Top Služby:

Telefónne čislo:
(048) 4161248
Mobil:
(037) 6564347
Fax:
(048) 4161249, (048) 4161249
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 05 Banská Bystrica 5, Zvolenská cesta 8c
Sídlo:
974 05 Banská Bystrica 5, Zvolenská cesta 8c

Top Služby:

Telefónne čislo:
(048) 4161249, (048) 4161253
Mobil:
(048) 4161522
Fax:
(048) 412 42 05, (048) 412 42 05
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 8/c
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 8/c

Top Služby:

Telefónne čislo:
(056) 6883331
Mobil:
(051) 7482947
Fax:
(053) 4173816, (053) 4173816
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
952 01 Vráble, Kollárova 972
Sídlo:
952 01 Vráble, Kollárova 972

Top Služby:

Telefónne čislo:
(055) 6255638
Mobil:
(055) 6229882, (055) 6229883
Fax:
(02) 59101850, (02) 59101850
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice 1, Nerudova 14
Sídlo:
040 01 Košice 1, Nerudova 14

Top Služby: