Top Služby

1 - 4 ročník, 3 ročné odbory s výučným listom, 3 stupne vzdelávania, 4 ročné študijné odbory, 5 ročné študijné odbory, akadémia umení, aktivity zamerané na osobnostný rozvoj detí, aktuality o škole, anglické jasličky, anglický jazyk hravou formou, autotronik, autoškola, autoškola Trnava, autoškoly Košice, babysitterky, bezbariérová základná škola s integráciou telesne postihnutých detí, bilingválne anglicko - slovenské prostredie, centrum celoživotného vzdelávania, chutná kuchyňa, cirkevná materská škola, cirkevná základná škola, cirkevná škola, cirkevné gymnázium, cukrár, cvičenie a jazdenie na koníkoch, denný jazdecký tábor, deti od 1-6 rokov, detské jasle, detský domov, diagnostická činnosť, diagnostický pobyt, dopravná akadémia, dopravná akadémia Žilina, dosiahnuté úspechy, Čarovná ceruzka, edukačná a tvorivá pohybová činnosť, činnosti školy, ekonomická univerzita Bratislava, ekonomika pôdohospodárstva, Elokované pracovisko: ul. Hoštáky 671/12, zástupkyňa- Mgr. Jana Ševčíková, Elokované pracovisko: ul.SNP 407/1, zástupkyňa- Alžbeta Mackovčiaková, Elokované pracovisko: ul.SNP 407/1, zástupkyňa- Alžbeta Mockovčiaková, fakulta aplikovaných jazykov, fakulta ekológie a environmentalistiky, fakulta hospodárskej informatiky, fakulta medzinárodných vzťahov, fakulta podnikového manažmentu, fakulta stredoeurópskych štúdií, fakulta verejnej správy, fakulta zdravotníctva
 

Výsledok:

37 ks nájdených
Telefónne čislo:
(02) 45246111
Mobil:
00421 905 517 119
Fax:
(041) 5007859, (041) 5007859
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 06 Bratislava 214, Šamorínska 1
Sídlo:
821 06 Bratislava 214, Šamorínska 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(042) 4420889, (042) 4422731
Mobil:
(033) 6412349, (033) 6413991
Fax:
(037) 6580520, (037) 6580520
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
018 41 Dubnica nad Váhom, Pod hájom 1369/181
Sídlo:
018 41 Dubnica nad Váhom, Pod hájom 1369/181

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 45943211, (02) 45944312
Mobil:
(046) 5422046
Fax:
(02) 55647318, (02) 55647318
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 28 Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 57
Sídlo:
900 28 Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 57

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 55642147, (02) 55642148
Mobil:
0911/247-179
Fax:
(047) 5522909, (047) 5522909
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 08 Bratislava, Páričkova 18
Sídlo:
821 08 Bratislava, Páričkova 18

Top Služby:

Telefónne čislo:
(051) 7731883, (055) 7733180
Mobil:
00421 918 121 960
Fax:
(055) 7298806, (055) 7298806
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 11 Košice, Nešporova 12
Sídlo:
040 11 Košice, Nešporova 12

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7719054, (032) 7719761
Mobil:
(035) 6430390, (035) 6460300
Fax:
(043) 4388523, (043) 4388523
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 11 Banská Bystrica, Sásovská 70
Sídlo:
974 11 Banská Bystrica, Sásovská 70

Top Služby:

Telefónne čislo:
(046) 5475040, (046) 5472109
Mobil:
0905 535 708
Fax:
(041) 5523378, (041) 5523378
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 01 Bratislava 5, Muchovo námestie 12
Sídlo:
851 01 Bratislava 5, Muchovo námestie 12

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 52962283, (02) 52962295
Mobil:
(033) 5341563, (033) 5515349
Fax:
(02) 52962274, (02) 52962274
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 09 Bratislava 1, Dostojevského rad 13/B
Sídlo:
811 09 Bratislava 1, Dostojevského rad 13/B

Top Služby:

Telefónne čislo:
(052) 4323591
Mobil:
(048) 4115348
Fax:
(052) 4284441, (052) 4284441
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
036 01 Martin, Kollárova 90
Sídlo:
036 01 Martin, Kollárova 90

Top Služby:

Telefónne čislo:
(051) 7710344, (051) 7719006
Mobil:
0911 506 053
Fax:
(034) 6601014, (034) 6601014
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Volgogradská 5
Sídlo:
080 01 Prešov, Volgogradská 5

Top Služby:

Telefónne čislo:
(048) 4103722
Mobil:
(02) 44630154
Fax:
(02) 52926530, (02) 52926530
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 05 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 23
Sídlo:
974 05 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 23

Top Služby: